Adrià Pujol (Begur, 1974) s’encarrega actualment de la museografia del Museu d’Etnologia de Barcelona, tasca que compagina amb la docència. Escriu en diversos mitjans i ha traduït obres de Claude Lévi‐Strauss, Louis Calaferte i Georges Perec. D’aquest últim ha traduït per a L’Avenç (2017) la novel·la ‘La disparition’, amb el títol de ‘L’Eclipsi’, el monument lingüístic amb la trava de no usar la lletra A en les més de 70.000 paraules del text. Del 2017 és també La carpeta és blava (laBreu, 2017).

El 2016 va ser l’escriptor convidat a L’Avenç amb els seus relats mensuals ‘Els barcelonins’, que han estat la llavor literària d’aquest llibre. En el Mercat també presentarà ‘El fill del corrector / Arre, arre, corrector’ amb Hurtado y Ortega.