L’Associació professional de traductors i intèrprets de Catalunya (APTIC) és una associació independent i sense ànim de lucre. Està oberta a tots els professionals del sector amb formació acadèmica o experiència professional acreditada.

Els traductors assistents seran:

Joaquín Fernández-Valdés

Maia Figueroa Evans

Carlos Mayor

Gemma Rovira Ortega