Badia Bouia. Marroc 1964. Llicenciada en dret a Fez. Es despla- ça a Catalunya, Mataró, l’any 1994, on viu amb els seus dos fills. Cursa estudis de mediació i obté una Diplomatura d’educadora social, una d’Immigració, interculturalitat i salut, i un post grau en Ciutadania. Ha treballat en els diversos àmbits de la mediació intercultural. Ha participat en diversos llibres col·lectius i ha publicat, juntament a l’Anna Cabot, el llibre Pedra sobre pedra. Dietari d’una mediadora intercultural.

Altra vegada amb Anna Cabot, ha escrit Veus sense refugi (2017, Les Males Herbes).