Carme Fenoll, bibliotecària, actualment és la directora de la Biblioteca de Palafrugell. Interessada en la innovació bibliotecària i les formes de connexió d’aquests centres amb el sector editorial i cultural.