Jaume Funes Artiaga (Calataiud, 1947) ha dedicat bona part de la seva vida a escoltar, comprendre i ajudar els adolescents. Ha treballat a l’administració, l’escola, el carrer i els espais terapèutics. Autor de molts llibres i articles, publicava el primer, La nova delinqüència infantil i juvenil, l’any 1982, quan el problema semblava que eren les bandes. El darrer ha estat Educar adolescents… sense perdre la calma (2016), quan els adults pensen que el problema són les pantalles.

En el Mercat de Nadal presentarà el seu últim llibre ‘Estima’m quan menys ho mereixi… perquè és quan més ho necessito’ (Columna Edicions, 2018), en el qual parla de les nostres principals incerteses educatives. Pot ser llegit en qualsevol ordre i s’organitza en dues grans parts. La primera intenta resumir reflexions i criteris per conviure activament i positivament amb els nois i noies adolescents. La segona és una aplicació pràctica a quatre grans preocupacions adultes: la sobreprotecció, el paper de l’escola, l’equilibri emocional i la comprensió de la societat.