Jaume Funes (Calatayud, 1947) és psicòleg, educador i periodista. Ha dedicat gran part de la seva vida professional als adolescents i joves i a les seves dificultats socials. És autor de diverses obres que reflexionen sobre la responsabilitat educativa dels adults.

A ‘Cal fer deures?’ (Eumo, 2015) l’autor reflexiona sobre com educa l’escola i com eduquem les famílies. D’una manera serena i informada, ens convida a repensar què significa educar avui, dins de l’aula i sobretot a fora. Aquest llibre va sobre els deures, sí: quins deures cal que facin els nostres fills, quin sentit tenen en relació amb l’aprenentatge que esperem d’ells, quines aportacions hi pot fer la família, etc. Però, sobretot, aquest llibre vol ser una ajuda per a mares i pares que s’impliquen en el procés de creixement i maduració dels seus fills.