Joaquim Carbó, històric del col·lectiu Ofèlia Dracs, cofundador de la revista Cavall Fort, ha escrit un centenar de novel·les.

Per a un públic adult ha publicat obres com Els orangutans (1967, Les Males Herbes), que presentarem al Mercat, El carreró contra Còssima (1969), El setè filtre (1980) i Va com va! (2015), llibres de records com Viure amb els ulls (2011) i Pantalons curts (2013) i novel·les infantils com La casa sota la sorra (1966) i La colla dels deu (1969).