En aquest taller Olga Castanyer et mostra com millorar la teva autoestima i les teves habilitats comunicatives a partir de el desenvolupament de l’assertivitat.

Molt sovint, ens costa trobar el moment i la forma de dir-li a un cap oa un subordinat del que pensem o o opinem. En aquests moments, ens solem plantejar: “Per què no aconsegueixo fer-me respectar i sentir?”, “Per què oscil entre callarmassa o esclatar en ira?”, “Per què no aconsegueixo controlar-me i responc sempre amb agressivitat?” Aquestes tres demandes tenen un denominador comú: la manca d’ASSERTIVITAT. La resposta consisteix a aprendre a comunicar-nos de manera que ens sentim respectats i sapiguem també respectar a l’altre, amb independència que sigui el nostre company, cap o subordinat.


Olga Castanyer, psicòloga

Olga Castanyer Mayer-Spiess (1962) és psicòloga especialista en Psicologia…

LLEGIR MÉS