Miguel Pajares  és antropòleg social i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Ha publicat novel·les negres de denuncia social,  ha escrit varis llibres d’assaig i articles centrats en temes com la lluita contra el racisme, la immigració, l’asil i els drets humans. En els 25 anys que porta treballant sobre aquests temes, ha estat assessor o membre de diferents institucions.

Aguas de venganza’ (Alrevés, 2016) invita a la reflexió sobre la difosa responsabilitat criminal que existeix en les accions policials a les fronteres, on moren molts immigrants i refugiats. L’inspector Samuel Montcada es veu obligat a investigar certs crims comesos a la frontera sud per desvelar uns assassinats produïts a Barcelona.