Andrea Vilallonga, professora d’OT 2017 i experta en imatge i comunicació